Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
uAdBlock 87.1% 90.1% 0.8% 1.6% 0.0% 0.0%
Project website https://gitlab.com/uadblock
Translation license MIT
Number of strings 511
Number of words 3010
Number of characters 20517
Number of languages 7
Number of source strings 73
Number of source words 430
Number of source characters 2931
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Catalan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Czech 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0%
French 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
German 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 9.6% 0.0% 0.0%
Italian 9.6% 9.6% 30.7% 30.7% 5.5% 0.0% 0.0% 0.0%
Polish 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Spanish 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
When User Action Detail Object
5 days ago admin Rebased repository uAdBlock/uAdBlock
2 months ago None Pushed changes uAdBlock/uAdBlock
2 months ago None Committed changes uAdBlock/uAdBlock - Czech
2 months ago None Committed changes uAdBlock/uAdBlock - Catalan
2 months ago cibersheep New translation uAdBlock/uAdBlock - Catalan
No
2 months ago cibersheep New translation uAdBlock/uAdBlock - Catalan
Nova llista de bloquejador de publicitat disponible. Voleu actualitzar?
2 months ago cibersheep New translation uAdBlock/uAdBlock - Catalan
Hi ha una nova versió disponible
2 months ago cibersheep New translation uAdBlock/uAdBlock - Catalan
La llista Energized supera els 30 MB de mida així que la descàrrega pot trigar una estona. Voleu continuar?
2 months ago cibersheep New translation uAdBlock/uAdBlock - Catalan
Llista Energized
2 months ago cibersheep New translation uAdBlock/uAdBlock - Catalan
Error
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year